Servicekontrakt på reolsikkerhed (DS/INSTA)

Reoler A/S Kvalitetssikring

En sikker arbejdsplads har høj prioritet for både Reoler A/S og vores kunder. Derfor tilbyder vi servicekontrakt på alle vores reolsystemer med reoleftersyn, kontrol og dokumentation med INSTA-rapport.

Lagerhaller er arbejdspladser med tungt maskineri, trucks og store krav til effektiv logistik med højt tempo til følge. Der vil næsten uundgåeligt ske påkørsler og opstå situationer som øger sikkerhedsrisici. I det daglige er det lagerchefen og de ansatte som skal sikre at eventuelle påkørsler m.v. bliver rapporteret og at materiellet bliver skiftet, men min. én gang hver 12. måned skal der iflg. arbejdsmiljøloven foretages sikkerhedsgennemgang af en sagkyndig person.

Regelmæssig kontrol, eftersyn og vedligeholdelse er også et lovkrav som beskrevet i Arbejdsmiljølloven §14:

“Det skal ved passende eftersyn og vedligeholdelse foretaget af en sagkyndig sikres, at et teknisk hjælpemiddel til stadighed holdes i forsvarlig stand og i overensstemmelse med de i §6 omhandlede krav. Herunder skal der foretages passende eftersyn før ibrugtagningen første gang og før ibrugtagningen efter hver genmontering og genopstilling. Leverandørens anvisninger skal følges, medmindre andet er foreskrevet i særlige regler eller påbudt af Arbejdstilsynet, jf. § 77 i lov om arbejdsmiljø.”

» Kontakt vores medarbejdere her

Er deres lager sikkert?

En sikker arbejdsplads har høj prioritet for både Reoler A/S og vores kunder.

Få en serviceaftale med Reoler AS.

Ved den årlige gennemgang af sagkyndig person, bør følgende kontrolleres:

 1. Alle stigeben er intakte og uden deformationer.
 2. Alle bærebjælker er intakte og uden deformationer.
 3. Alle bærebjælker er sikret med sikringssplitter.
 4. Reolens stigegitter er intakt og uden deformationer.
 5. Reolerne er korrekt fastgjort til underlag.
 6. Alle udsatte stiger er sikret med truckværn.
 7. Reolen er udstyret med korrekt vægtangivelse.
 8. Alle fritstående enkeltreoler er sikret med nedfaldssikring.
 9. Alle køregange samt plukkereoler er sikret med nethylder.
 10. Reoldele er uden kraftig rustangreb eller gennemtæring.
 11. Reol er dimensioneret til dens nuværende brug.

Se meget mere i vores brochure:

» Sikkerhed på lageret – Brochure

Kontakt vores Servicechef

Arne Lau Andersen

Telefon 29 61 71 23

E-mail arne@reoler-as.dk

Brug for lagerplads?

Kontakt os

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!