Servicekontrakt på reolsikkerhed (DS/INSTA)

Reoler A/S Kvalitetssikring

En sikker arbejdsplads har høj prioritet for både Reoler A/S og vores kunder. Derfor tilbyder vi servicekontrakt på alle vores reolsystemer med reoleftersyn, kontrol og dokumentation med INSTA-rapport.

Lagerhaller er arbejdspladser med tungt maskineri, trucks og store krav til effektiv logistik med højt tempo til følge. Der vil næsten uundgåeligt ske påkørsler og opstå situationer som øger sikkerhedsrisici. I det daglige er det lagerchefen og de ansatte som skal sikre at eventuelle påkørsler m.v. bliver rapporteret og at materiellet bliver skiftet, men min. én gang hver 12. måned skal der iflg. arbejdsmiljøloven foretages sikkerhedsgennemgang af en sagkyndig person.

Regelmæssig kontrol, eftersyn og vedligeholdelse er også et lovkrav som beskrevet i Arbejdsmiljølloven §14:

“Det skal ved passende eftersyn og vedligeholdelse foretaget af en sagkyndig sikres, at et teknisk hjælpemiddel til stadighed holdes i forsvarlig stand og i overensstemmelse med de i §6 omhandlede krav. Herunder skal der foretages passende eftersyn før ibrugtagningen første gang og før ibrugtagningen efter hver genmontering og genopstilling. Leverandørens anvisninger skal følges, medmindre andet er foreskrevet i særlige regler eller påbudt af Arbejdstilsynet, jf. § 77 i lov om arbejdsmiljø.”

» Kontakt vores medarbejdere her

Brug for lagerplads?

Kontakt os

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!