WMS styresystem

WMS styresystem

Compact lagerautomater kan i princippet styres med alle eksisterende former for WMS (Warehouse Management System). Compact Store og Compact Pick er specialtilpassede WMS-løsninger til Compact lagerautomater.

compactstore

Compact Store

WMS, som er velegnet, når lagerautomaterne bruges til lagring med faste lagerlokationer. Compact Store fås i versionerne Basic og Professional.

Compact Store Basic
En lokal database, som er koblet til lagerautomaten med minimal installations- og integrationstid. Grænsefladen gør det let at opbygge vareregistre, kassettestrukturer og oprette batchjob.
Compact Store Basic kan håndtere indsætning og udtagning af varer med sporbarhed. Med funktioner til udførelse af lageropgørelser kan systemet spare værdifuld tid og eliminere meget manuelt arbejde.

Compact Store Professional
Compact Store Professional kan anvendes til at styre og overvåge hele lagerfunktionen. Systemet, som kan håndteres via et webinterface, er omkostningseffektivt og let at arbejde med.
Compact Store Professional dækker arbejdsfaser såsom registrering af leveringer, sammenstilling, prioritering og opstart af plukordrer, flytning og påfyldning af varer samt lageropgørelser. Systemet har en sikker backup-funktion, kan fjernstyres og er skalerbart med mulighed for videreudvikling. Compact Store Professional anvendes i dag sammen med de fleste forretningssystemer, som findes på markedet.

Øget fyldningsgrad betyder, at pladsen i lagerautomaten udnyttes fuldt ud.

 

Compact Pick

WMS, som er specielt tilpasset til lagerautomater, hvor man håndterer store mængder af transaktioner og ordrer eller kritiske transaktioner med høj prioritet for produktionsflowet. Compact Pick-løsningerne er meget stabile, lagrer store mængder af data og har et ekstra højt sikkerhedsniveau med backup og historik. Compact Pick fås i versionerne Basic og Professional.

Compact Pick Basic
En løsning, som passer til op til tre lagerautomater og en lav til middelstor transaktionsvolumen. Pladsen i lagerautomaten disponeres optimalt til højeste effektivitet i fødningen af plukkasser til operatøren. Compact Pick Basic betjenes via en enkel brugergrænseflade og giver nøjagtig lagerinformation online. Systemet føder lagerautomaten med information og sikrer minimal risiko for fejlpluk. Systemet har to ugers transaktionslog og er skalerbart med mulighed for videreudvikling.

Compact Pick Professional

En løsning, som passer uanset antallet af lagerautomater og til en middelstor til stor transaktionsvolumen. Ved at fordele varer på flere lagerautomater kan man udjævne belastningen og undgå flaskehalse i håndteringen. Compact Pick Professional giver høj sikkerhed og vigtige kontrolfunktioner. Systemet understøtter serieog parallelpluk samt vægtkontrol.
Plukning sker med hyldetidspræcision, så ingen varer lagres for længe. Systemet, som kan kommunikere med både lagerautomater og forretningssystemer, har ubegrænset transaktionslog og er skalerbart med mulighed for videreudvikling. Før driftsstart prøvekøres systemet i et miljø, som opbygges ud fra forudsætningerne i kundens brugermiljø.

Brug for lagerplads?

Kontakt os

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!