Compact Twin Lagerautomat

Compact Twin Lagerautomater

Compact Twin lagerautomaten er den rette løsning ved plukning med høj frekvens.

Når tiden er kritisk, er Compact Twin det naturlige valg. Ved at håndtere to plukkasser i samme sekvens med en kasse i venteposition og en kasse i plukposition kan plukhastigheden mere end fordobles.

Operatøren starter en plukliste, og Compact Twin henter den første kasse. I den tid, hvor plukningen foregår fra den første kasse, henter Compact Twin den næste kasse i pluklisten og placerer denne i venteposition på den ledige plads i lagerautomaten. Når den første plukning på pluklisten er kvitteret, køres kassen tilbage, og den næste kasse køres frem med det samme fra ventepositionen, og næste plukning på pluklisten påbegyndes.

 

Stabil gang og nøjagtig positionering.

Minimal vedligeholdelse.

Gennemprøvet driftssikkerhed.

Fleksibilitet hvor størrelsen tilpasses efter lokalets forudsætninger.

Tryg og sikker opbevaring af varer.

Lagerautomaternes konstruktion betyder, at plukkasserne tåler ujævn belastning, og at varerne derfor ikke behøver at blive fordelt jævnt i plukkasserne.

Teknisk data

Modulhøjder: fra 3 meter op til 16 meter
Belastning, modul: 50 ton som standard
Kassedimension: indvendige mål

Standard:

Vægtkontrol.

Frekvens- og pladsoptimering.

10″ touch-kontrolpanel.

Variabel hastighed afhængigt af plukkassens godsvægt.

Horisontalt arbejdende fotoceller kontrollerer godshøjden.

Nødstop er let tilgængeligt på kontrolpanelet.

Fejlkoder præsenteres i klartekst, på dansk, i ét display.

Lagerautomaterne er udformet med henblik på at give operatøren en ergonomisk optimal arbejdsstilling.

Cyklustællere angiver, hvornår det er tid til vedligehold. Ved beregningen tager tælleren hensyn til både lagerautomatens driftsform og bestemte kalenderintervaller.

Compact Twin I funktion

Tilbehør til lagerautomater

Trådløs bro
En industritilpasset router, som erstatter ethernet-kabling med pålidelig trådløs kommunikation mellem computer og lagerautomat. En meget fl eksibel løsning, som er unik for Compact lagerautomater. Information kan overføres fra en computer til en eller fl ere lagerautomater, som står i nærheden af hinanden.

Scanner
Scanneren er til at kvittere for varer, lagerlokationer og ordrer. Med scanner øges sikkerheden i plukhåndteringen. Scannerindlæsning kræver styring med WMS-system.

Labelprinter
Labelprinter til udskrivning af ordrelabels, varelabels og lagerlokationslabels. Stativ til ophængning af maskinen fås som ekstraudstyr.
(labeludskrivning kræver styring med WMS-system.)

Pladeindretning
En holdbar indretning med høj overfl adefi nish, fremstillet i galvaniseret plade. fungerer fi nt i industrielle miljøer, da materialet ikke påvirkes af olier. Størrelser fra 100 x 100 mm til plukkassernes fulde størrelse. højder fra 50 til 250 mm. En fleksibel indretning, hvor rummenes størrelse let kan tilpasses varierende behov.

Indsatser
Lette smidige bakker, som passer perfekt ved pluk af små varer. Størrelser fra 100 x 100 mm til 800 x 200 mm. højde op til 200 mm.

Plastbakker
Plastbakker til brug, når man ved håndtering vil kunne løfte en hel enhed ud fra plukkassen.

Brug for lagerplads?

Kontakt os

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!