Compact Talk

Compact Talk

Ved hjælp af Compact Talk kan lagerautomater i forskellige grupperinger styres fra samme overordnede system. Compact Talk er en software, som gør det let at integrere Compact lagerautomater med et overordnet system såsom WMS (Warehouse Management System) eller ERP (Enterprise Resource Planning).

Compact Talk

Ved hjælp af Compact Talk kan det overordnede system håndtere varer, lagerlokationer og ordrer for flere lagerautomater og deres tilbehør gennem samme kommunikationskanal. Når en ordre er udført, gemmer Compact Talk dataene og sender en kvittering til det overordnede system.
Compact Talk har en brugervenlig grænseflade, og alle indstillinger foretages grafisk. Man kan skræddersy partitioneringsløsninger, databasetilknytninger, integration med overordnede systemer, formater på indgående og udgående data samt regler for styring af tilbehør.

Fritstående grupper
Da partitionering understøttes, kan lagerautomaterne deles op i fritstående grupper, som alle kan nås via Compact Talk. Grupperne kan stadig styres via det samme overordnede system.

Integreret køhåndtering
Compact Talk kan placere opgaver i en prioriteret kø. Valgte opgaver kan på denne måde få forrang, hvis de haster, og man kan eksempelvis arbejde mere effektivt med ind- og udlæsning parallelt.

Plug-in-løsning med udskiftelige dele
Compact Talk bygger på en modulær plug-inløsning. Systemet kan nemt tilpasses ved at tilføje eller fjerne funktionalitet.

Datalagring af alle opgaver
Compact Talk er som standard tilpasset MySQL; en database, som lagrer data om udførte og kommende opgaver. Compact Talk kan også sammenkobles med andre databasetyper eller arbejde med datalagring i en tekstfil. Med lagrede data for alle opgaver kan man indlæse data til analyse i et overordnet system.

Driftssikkerhed med opdatering
Med lagrede data om udførte og kommende opgaver kan man se, hvor i processen man befinder sig, ved et eventuelt netværksnedbrud. Arbejdet kan genoptages præcis der, hvor det blev afbrudt, når forbindelsen genoprettes.

Hvis lagerautomaterne opdeles i forskellige grupper, partitioner, betjenes disse uafhængigt af hinanden. Selv om en lagerautomat i en gruppe står stille, kan de andre lagerautomater betjenes på sædvanlig vis.

Kommunikationsgrænseflade
Compact Talk kan kommunikere med det overordnede system via en integrationsgrænseflade, som giver enten fuld eller begrænset funktionalitet.

CT Client
CT Client er en højniveaugrænseflade, som forenkler integrationen og giver adgang til fuld funktionalitet i Compact Talk. CT Client bygger på en WCF-grænseflade, der er en form for API.

CT Basic
CT Basic er en lavniveaugrænseflade, som blot giver adgang til meget begrænset funktionalitet. CT Basic stiller en enkel kommunikationsgrænseflade til kommunikation med lagerautomater og tilbehør til rådighed, men mangler den køhåndtering og styring af tilbehørsanvendelse, som Compact Talk indeholder.

Brug for lagerplads?

Kontakt os

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!